Poštovani posetioče

CookieConsent
Čuva korisnikovu saglasnost za "kolačiće" za trenutni domen.
mfcfe_session
"Kolačići" su važni za bezbednost websajta i posetioca.
XSRF-TOKEN
Osigurava bezbednost pretraživača posetilaca sprečavanjem falsifikovanja zahteva za više lokacija.
Kolačići su važni za bezbednost websajta i posetioca.
_ga
Registruje jedinstveni ID koji se koristi da bi generisao statističke podatke o korišćenju websajta od strane korisnika.
_gat
Omogućava Google Analitics da reguliše stopu zahteva.
_gid
Registruje jedinstveni ID koji se koristi da bi generisao statističke podatke o korišćenju websajta od strane korisnika.
Poštovani posetioče!
 
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće pojedinosti o našem poslovanju:
 
Zaštita podataka
Zaštita ličnih podataka koje ste nam dostavili je od ključne važnosti za MOL Grupu. Bilo kakva vrsta podataka koje je MOL Grupa primila putem Interneta se zaštićuje na isti način na koji bi se zaštitili podaci dobijeni nekim drugim putem.

MOL Grupa postupa sa ličnim podacima koji su joj dostavljeni tokom korišćenja bilo kog vebsajta u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti ličnih podataka i objavljivanju informacija od javnog značaja (u Mađarskoj, u skladu sa zakonom LXIII iz 1992.), koji su na snazi u zemlji člana MOL Grupe.
U slučaju da, slobodnom voljom, date bilo kakve lične podatke MOL Grupi, dajete i svoju saglasnost da MOL Grupa može uneti i koristiti te podatke u svrhu određene transakcije i tokom trajanja iste.
 
Zabeležavanje podataka
 
Od vas se ne traži da date svoje lične podatke da biste mogli da proučite podatke sa vebsajta. Međutim, neki servisi (kao što je javljanje na oglas za posao), mogu se koristiti jedino ukoliko date lične podatke (poput imena i adrese). U takvim slučajevima, MOL Grupa će vas obavestiti, pre zabeležavanja vaših podataka, o pravilima postupanja sa podacima, kao što će i prethodno tražiti vašu dozvolu za postupanje sa podacima. Datu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.
MOL Grupa će povremeno koristiti sledeće automatski generisane podatke, koji ne sadrže lične podatke,a u svrhu tehničkog vođenja vebsajta:
·         Adresu internet protokola kompjutera (IP-adresa)
·         Ime domena (URL)
·         Podatke za pristup
·         Datoteku o upitima klijenta (ime datoteke i URL)
·         HTTP kod za odgovor
·         Podatke sa vebsajta sa kog je izvršen upit
·         Količinu bitova tokom posete
·         Datum posete
·         Podatke o posećenim stranama, ili
·         Ime korišćenog pretraživača
·          
U nekim slučajevima ćemo koristiti anonimne „kukije“ (eng. cookie – kompjuterska datoteka koja sadrži podatke o korisniku) radi optimalizacije vebsajta po preferencama korisnika.
 
Upotreba i prenos podataka
U slučaju da MOL Grupa namerava da upotrebi podatke koje ste dali u neku drugu svrhu koja je drugačija od prvobitne svrhe zabeležavanja podataka, MOL Grupa će o tome obavestiti podnosioca podataka kako bi prethodno obezbedila Vašu saglasnost za takav postupak, a dozvoliće i mogućnost da istu povučete u bilo kom trenutku.
MOL Grupa ne vrši prenos bilo kakvih ličnih podataka kojima operiše bilo kojoj trećoj strani bez prethodne saglasnosti podnosioca podataka, osim ako takav prenos nije predviđen pravnim propisima.
 
MOL Grupa ima pravo da koristi podatke i informacije koje ste joj dali u svrhe sadržane u sledećem spisku, ali na koje MOL Grupa nije ograničena:
·         Istraživanje tržišta, analiza tržišta
·         Analiza navika korisnika
·         Sakupljanje statistike o posetiocima
·         Organizovanje besplatnih izvlačenja nagrada i drugih lutrija
·         Pružanje informacija o novim proizvodima i uslugama
·         Pružanje informacija o akcijama
·         Obrada žalbi korisnika
·         Obrada narudžbina
·          
MOL Grupa sve podatke o osobi, ličnim podacima i poslovnim odnosima svojih korisnika sa MOL Grupom tretira kao poverljive informacije. Razrešenje od obaveze upravljanjem poverljivih informacija može dati samo podnosilac podataka.
 
Sigurnost obrade podataka
 
U svrhu izbegavanja neovlašćene upotrebe ličnih podataka kojima raspolaže MOL Grupa i zloupotrebe takvih podataka, naša firma je preduzela opsežne tehničke i operativne bezbedonosne mere. Naše sigurnosne procedure se redovno kontrolišu i unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.
 
Informacije
 
Ne osnovu Vašeg pismenog zahteva MOL Grupa Vas obaveštava o postupanju sa Vašim ličnim podacima.
Upozoravamo Vas da sa vebsajta MOL Grupe možete imati pristup i vebsajtovima drugih kompanija i organizacija. MOL Group ne odgovara za sadržaj i tačnost podataka na tim vebsajtovima, kao ni za bezbednost Vaših podataka. U slučaju da koristite te vebsajtove preporučujemo Vam da se podrobno upoznate sa politikom zaštite podataka organizacija kojima pripadaju ti vebsajtovi.